Bošianska koželužňa,s.r.o. sa venuje aj výkupu koží. ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  udelila Úradné číslo Bošianskej koželužni,s.r.o.Úradné číslo nás oprávňuje vykupovať -Vedľajšie živočíšne produkty-Kože.

Venujeme sa výkupu koží z hovädzieho dobytka,oviec,kôz a poľovnej zvery.Podmienky pre výkup kože sú nasledovné .Koža musí byť presolená  alebo čerstvá.Na koži nesmú byť diery.Za nevhodnú kožu sa považuje aj koža ,ktorá je zaparené. Na hovädzej koži nemá byť chvost a koža z hlavy .Tieto časti kože sú nevhodné do výroby.Kožu môžete priniesť priamo do bošianskej koželužne,s.r.o. alebo kožu pri väčšom odbere aj prídeme vykúpiť.

Cena pre výkup surových koží sa odvíja od trhových cien.
Cena za hovädie kože je nasledovná :
– býk 0,50 € za 1 Kg
– krava , jalovica 0,30 € za 1 Kg
– hovädzia koža deravá 0,10€ za 1 kg ( vykupujeme len v obmedzenom množstve)
Ovčia koža jahňa 0,50€ za kus ovca 1,0€ až 2,0€ za kus.
Koža z diviny jeleň-2,0€ za kus
Koža z diviny daniel,srna,muflón-1,0€ za kus.